• Adres:

  Olsztyn Wyszyńskiego 15/3A

 • Napisz do nas:

  biuro@szkoleniaprawne.eu

 • Załóż konto

SZKOLENIE PRAWNE

PRAWO UMÓW HANDLOWYCH B2B B2C

Szkolenie prawne - Prawo umów handlowych B2B i B2C

W ramach szkolenia prawnego z zakresu prawa umów handlowych skupimy się zarówno nad prawidłową konstrukcją umowy jak i niezbędnych jej elementach w zależności od jej rodzaju. Przez umowy handlowe rozmieć należy nie tylko umowy sprzedażowe ale również te umowy, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej

Więcej o rodzajach omawianych umów znajdziejsz w programie naszego szkolenia.

O prowadzącym szkolenie:

Szkolenie prawne - Prawo umów handlowych B2B i B2C prowadzić będzie Piotr Bazyluk, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze spółek kapitałowych, w tym spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych notowanych na GPW. Wśród obsługiwanych podmiotów znajdują się firmy o zasięgu lokalnym jak i międzynarodowym.

 • Technologia

  Prelegent posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek nowych technologii

 • Doświadczenie

  Prelegent posiada szerokie doświadczenie w konstruowaniu umów B2B i B2C oraz doświadczenie procesowe w tym zakresie

 • Negocjacje

  Prelegen posiada szerokie doświadczenie w negocjowaniu umów B2B i B2C

Ważne tematy dotyczące szkolenia:

Szkolenie prawne z zakresu prawa umów handlowych skierowane jest przede wszystkim do:

 • Sprzedawców
 • Menadżerów różnego szebla
 • Prawników
 • Kadry zarządzającej
 • Członków Zarządu lub Właścieli firm
 • Ogólna charakterystyka umów
 • Zawacie, zmiana i wykonanie umowy w obrocie gospodarczym
 • Umowy zawierane na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Zabezpieczenie wierzytelności w umowach handlowych
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza z umów handlowych gospodarczych
 • Umowy w obrocie towarowym
 • Umowy o współpracy, kooperacyjne
 • Dzięki naszemu szkoleniu dowiesz się jak prawiłdowo negocjować, konstruować i wykonywać umowy handlowe. Poznasz najważniejsze elementy, które takie umowy powinny zawierać oraz często popełniane błędy w obrocie gospodarczym, skutkujące często nieważnością samych umów oraz wysokimi karami finansowymi

  Cena szkolenia: 1200 zł netto

  Rozwijaj z nami wiedzę swoją i swoich pracowników:

  Nasze szkolenia prawne prowadzone są przez wielotenich praktyków. Dzieki czemu mamy pewność, że nie tylko wiedza teoretyczna ale przede wszystkim praktyczna zostanie przekazana naszym słuchaczom, w przystępny sposób.

  • Nasi prelegencji przekazują wiedzę w sposób zrozumiały,
  • Do wybranych szkoleń zapewniamy certyfikaty ich ukończenia,
  • Niektóre ze szkoleń kończą się egzaminem,
  • Staramy się aby każdy nasz Klient był zadowolony.